ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LOT


 

OD 250 DO 600 EURO DLA KAŻDEGO PASAŻERA

Zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem UE, pasażerowie, których lot został opóźniony, mają prawo do otrzymania odszkodowania od swojego przewoźnika. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od dwóch czynników tj. odległości lotu oraz długości opóźnienia. Linie lotnicze mimo obowiązku wypłacenia odszkodowania, często wbrew prawu, powołując się na tzw. okoliczności nadzwyczajne, odmawiają jego wypłaty, odrzucając zgłaszane roszczenia.


SPOSOBY OKREŚLENIA ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹNIONY LOT

OPÓŹNIENIE LOTU W GODZINACH

ODLEGŁOŚĆ LOTU W KILOMETRACH

PRZYSŁUGUJĄCE ODSZKODOWANIE

ponad 2 godziny

poniżej 1500 kilometrów

250 EURO

ponad 3 godziny

1500 -3500 kilometrów

400 EURO

ponad 4 godziny

powyżej 3500 kilometrów

600 EURO


PODSTAWY PRAWNE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. pasażerowi przysługuje odszkodowanie w kwocie od 250 EURO do 600 EURO w związku z opóźnieniem w dotarciu do miejsca przeznaczenia.

Link do rozporządzenia: rozporządzenie Parlamentu

Prawa pasażerów do uzyskania rekompensaty pieniężnej w postaci odszkodowania na podstawie rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. zostało potwierdzone wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 19 listopada 2009 r. w połączonych sprawach C-402/07 oraz C-432/07.

Link do wyroku Trybunału: wyrok Trybunału


Kancelaria posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do precyzowaniem roszczeń odszkodowawczych. Na podstawie przedłożonych przez pasażera dokumentów przewozowych oraz dostępnych narzędzi weryfikujących przebieg lotu, jesteśmy w stanie ustalić, jakie odszkodowanie będzie mu przysługiwać. Wymagane dokumenty: umowa z biurem podróży lub bilet lotniczy. Nasi klienci nie ponoszą żadnego ryzyka związanego ze zleceniem sprawy, ani opłat wstępnych. Do tego nasza prowizja wynosi jedynie 15% + vat od kwot uzyskanych od przewoźnika.


PRZYDATNE LINKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE OPÓŹNIONYCH LOTÓW


NASZE PUBLIKACJE DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ ZA OPÓŹNIONY LOT


W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu: