ODSZKODOWANIA

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, a prawnicy z sukcesem zakończyli już kilkaset spraw obejmujących zarówno roszczenia wynikające z wypadków komunikacyjnych, przy pracy, w rolnictwie jak i szkód w pojazdach.

Każda sprawa podlega bezpłatnej, indywidualnej analizie, dzięki której klient uzyskuje jeszcze przed zleceniem sprawy pełen pakiet wskazówek oraz precyzyjnie wytyczoną strategię działania. Oferowane przez kancelarię wsparcie w procesie likwidacji szkody pozwala na uzyskiwanie wysokich odszkodowań już na etapie polubownym. Kompleksowa obsługa sprawy poszkodowanego właśnie na początku pozwala na szybką wypłatę kwoty bezspornej, a ubezpieczyciel najczęściej dokonuje wypłaty w ciągu 30 dni.

Doświadczenie procesowe, opierające się o wieloletnie doświadczenie oraz uczestnictwo w ponad 400 odszkodowawczych rozprawach, zapewnia najwyższy standard obsługi w toku sprawy sądowej. Każda opinia biegłego podlega dogłębnej analizie, dzięki czemu ponad 98% spraw kończy się pełnym sukcesem naszych klientów.

Naszym atutem jest wiedza merytoryczna, która kilkukrotnie już przełożyła się na precedensowe wyroki w sprawach, których inne firmy nie podejmowały się prowadzenia. Prawnicy kancelarii są autorami licznych publikacji, również tych przełomowych, które zmieniały linie orzecznicze i stanowiska ubezpieczycieli .


NASZE SPECJALIZACJE

WYPADKI KOMUNIKACYJNE

Roszczenia osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych obejmują pasażerów, pieszych, rowerzystów, a także kierujących (nawet w sytuacji, gdy w części ponoszą winę za zdarzenie). Osobom tym przysługują roszczenia odszkodowawcze od ubezpieczyciela pojazdu oraz w części od sprawcy (nawiązka). W sprawach gdzie doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, świadczenia przysługują najbliższej rodzinie, a zatem w szczególności: małżonkowi, dzieciom, dziadkom, wnukom, rodzeństwu. Katalog osób uprawnionych jest otwarty i każda sprawa wymaga odrębnej analizy.

WYPADKI PRZY PRACY

Poszkodowani w wypadkach przy pracy, oprócz świadczeń otrzymywanych z ZUS mają prawo domagać się od pracodawcy / zleceniodawcy odszkodowania uzupełniającego. Prawo poszkodowanego obejmuje nie tylko zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, ale też zwrot wszelkich kosztów leczenia i rehabilitacji, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych również rentę. Żądanie pracownika nie jest ograniczone zakończeniem leczenia i otrzymania wypłaty z ZUS, to roszczenia od siebie niezależne. Trzeba jednak pamiętać, że w większości przypadków zastosowanie będzie miał 3 letni termin przedawnienia, a zatem należy działać szybko. 

USZKODZONE AUTO

Statystycznie towarzystwa ubezpieczeniowe w ok. 80% przypadków zaniżają wysokość odszkodowań za uszkodzone pojazdy. Dotyczy to najczęściej tzw. szkód częściowych, to jest takich, w których ustalany jest koszt naprawy samochodu. Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, ubezpieczyciel powinien wypłacić poszkodowanemu taką kwotę odszkodowania, aby odpowiadała ona kosztom naprawy pojazdu i przywrócenia go do stanu sprzed wypadku. Przyjętą zasadą jest, że naprawa powinna odbyć się na częściach oryginalnych (nie zamiennych), a to jest najczęstsza przyczyna zaniżenia wypłat.


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KANCELARIĘ BW LAWYERS ?

 

PRZYDATNE LINKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ


NASZE PUBLIKACJE DOTYCZĄCE ODSZKODOWAŃ


W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu: