USŁUGI DLA BRANŻY AUTO - HANDEL

Kancelaria oferuje usługi prawne dla osób prowadzących działalność polegającą na sprzedaży używanych samochodów, w tym pojazdów osobowych oraz ciężarowych. Nasza wiedza i doświadczenie ukierunkowana jest na przekazanie sprzedawcom wytycznych pozwalających uniknąć problemów związanych w szczególności z roszczeniami kupujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne samochodu. Proponowane przez nas rozwiązania nie tylko ułatwiają prowadzenie sprzedaży, ale też zabezpieczają interes sprzedawców. Dedykowane są przede wszystkim osobom prowadzącym firmo w postaci auto-handlu, komisu, a także pośrednikom sprowadzającym pojazdy z zagranicy.

W ramach proponowanych usług prawnych oferujemy:

  WZÓR UMOWY SPRZEDAŻY POJAZDU
 • ochrona sprzedawcy - ograniczenie obowiązków
 • ograniczenie uprawnień kupującego
 • praktyczny komentarz do umowy
 
  WZORY DOKUMENTÓW
 • protokoły przekazania
 • dokumentacja przyjęcia zaliczki
 • rozliczenie umowy sprzedaży pojazdu
 
  REPREZENTACJA W SPORZE Z KUPUJĄCYM
 • opracowane projekty odpowiedzi na zgłoszenie wady pojazdu
 • reprezentacja w postępowaniu polubownym i przedsądowym
 • zastępstwo procesowe przed sądem i reprezentacja w postępowaniu

 
 

W celu zapoznania się ze szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu: