WYMAGANA ZMIANA KONCESJI - OLEJ NAPĘDOWY DO CELÓW GRZEWCZYCH

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w piśmie z dnia 24.10.2017 r. skierowanym do Polskiej Izby Paliw Płynnych wyraził stanowisko, zgodnie z którym koncesjonariusze, wykonujący obrót olejem napędowym do celów grzewczych muszą dostosować swoje koncesje do nowych wymagań. W ocenie Prezesa URE, wpis w koncesji upoważniający przedsiębiorcę do obrotu olejem napędowym nie pozwala na jego sprzedaż do odbiorów wykorzystujących go właśnie do celów grzewczych. W konsekwencji, posiadanie w koncesji kodu CN o nr 2710 19 43 jest niewystarczające.

Poniżej treść pisma Prezesa URE
Prezes URE 2410 1jpgPrezes URE 2410 2jpg

W sprawach związanych z obsługą prawną podmiotów z branży obrotu paliwami ciekłymi i dostosowania koncesji do wymagań znowelizowanego prawa energetycznego oraz wytycznych Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki prosimy o kontakt pod nr tel. 607 535 683 lub wiadomość e-mail na adres: opc@bwlawyers.pl